HD Tune Pro 5.70 portable Archives

December 25, 2021 / Rating: 4.9 / Views: 611

Gallery of Images "HD Tune Pro 5.70 portable Archives" (35 pics):

HD Tune Pro 5.70 Portable

I'd love a HD Tune Pro 5.70 Portable! Version 2.55 appears to be available portable, but that doesn't support hard drives 2 TB. I googled a few elsewhere; some sites looked particularly dangerous; I tried to download one from link to illegal software site removed by mod JTH and Chrome said it was virus-infected.

HD Tune Pro 5.70 Portable
Bạn muốn biết tình trạng sức khỏe ổ cứng của mình hiện nay như thế nào nhưng lại không rành về phần cứng. Soft HD Tune Pro có thể giúp bạn kiểm tra ổ cứng của mình đến từng sector, đo tốc độ và thông báo tình trạng ổ cứng hiện tại.Cho phép bạn kiểm tra tốc độ truyền tải dữ liệu (Transfer Rate) với 3 mức độ là tốc độ truyền tải tối thiểu (Minimum), tối đa (Maxium), trung bình (Average).Thời gian kiểm tra (Access Time), dung lượng truyền tải được (Burst Time) và tài nguyên của CPU đã được sử dụng (CPU Usage). T (viết tắt của từ Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) của ổ cứng, giúp người sử dụng biết được chi tiết hơn về tình trạng của ổ cứng (hình 1).Để tiến hành kiểm tra bạn click vào nút Start để bắt đầu. Chức năng này được hiển thị dưới những dãy số: Kiểm tra, quét toàn bộ bề mặt của ổ cứng đề dò tìm lỗi.Cung cấp thông tin của ổ cứng và từng phân vùng một, bao gồm: số lượng phân vùng (Partition), tên phân vùng (Driver letter), nhãn phân vùng (Label), dung lượng phân vùng tính bằng Mb (Capacity), dung lượng đã sử dụng tính bằng % (Usage), định dạng hệ thống của phân vùng (Type), phân vùng có khả năng boot hay không Yes/No (Bootable) Sử dụng chức năng S. Để bắt đầu dò lỗi bạn click vào nút Start, chương trình sẽ tự động quét và tìm lỗi. part may be reproduced in any form without explicit written permission. Different types of Scaffolding used for various types of construction.The 8 types of scaffoldings are trestle, steel, patented, suspended, cantilever, single, double, kwikstage scaffolding etc.

2017-2018 © valerian-root.us
Sitemap